Coronaprotocol

Optredens Estrado tot en met 30 maart 2021 afgelast
Ten gevolge van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus kunnen alle activiteiten in Estrado tot en met 30 maart 2021 geen doorgang vinden. Voor de optredens kijken wij allereerst naar de mogelijkheid deze naar een latere datum te verplaatsen. Het al gekochte ticket blijft daarvoor geldig. De kaartkopers zijn geïnformeerd en worden per e-mail op de hoogte gehouden.

Blijf op de hoogte
Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Wij volgen het RIVM en de GGD nauwgezet en passen ons beleid aan zodra daar aanleiding toe is en houden je via onze website op de hoogte van eventuele verdere maatregelen.